Zewnętrzne Plany Operacyjno-Ratownicze

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP
https://kwpsp-lublin.netbip.pl/
 
W menu głównym: Ogłoszenia
W dziale: Ochrona środowiska
 
Link: https://kwpsp-lublin.netbip.pl/bip/i.php?option=str_wydz&m=t40&link=ofer1&par=397

Informacja o przystąpieniu do aktualizacji Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka zlokalizowanego na terenie województwa lubelskiego.

Informacja Gaspol

INFORMACJA o przyjęciu Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka zlokalizowanego na terenie województwa lubelskiego.

SKM C224e15032611020 0001