Wiadomości

Narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego

P215002415 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie obyła się narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego.

W naradzie uczestniczyli:

•    Komendanci Gminni OSP,
•    Prezesi, Naczelnicy jednostek OSP KSRG,
•    Pracownicy Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej,
•    Funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Krasnymstawie.


W naradzie udział wzięli również zaproszeni goście:

•    st. bryg. Piotr Zmarz - Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
•    P. Andrzej Leńczuk - Starosta Krasnostawski,
•    Ks. Kanonik Henryk Kozyra - Kapelan Powiatowy Strażaków i Policjantów,
•    dh Janusz Szpak - Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    dh Zbigniew Ostrowski - V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    P. Artur Sysa - pracownik Starostwa Powiatowego ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

W ramach narady funkcjonariusze KP PSP w Krasnymstawie omówili zadania realizowane w 2018 r. oraz nakreślili plany do realizacji w 2019 r. Zaproszeni goście podziękowali strażakom PSP i OSP za działania ratowniczo-gaśnicze i wkład w budowę systemu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatu. 

 Narada roczna Krasnystaw 2019  Narada roczna Krasnystaw 2019  Narada roczna Krasnystaw 2019
 Narada roczna Krasnystaw 2019  Narada roczna Krasnystaw 2019  Narada roczna Krasnystaw 2019
 Narada roczna Krasnystaw 2019  Narada roczna Krasnystaw 2019  Narada roczna Krasnystaw 2019
 Narada roczna Krasnystaw 2019   

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Bereza