Fundusze unijne

 1. Perspektywa finansowa 2004-2006
  1. ZPORR
  2. INTERREG
 2. Perspektywa finansowa 2007-2013
  1. RPO - „Stworzenie strefy bezpieczeństwa publicznego na ul. Metalurgicznej w Lublinie..."
  2. POIiŚ
  3. EISP
  4. POKL
  5. RPO - „Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego..."
    
 3. Perspektywa 2014-2020
  1.  RPO WL
  2. POIŚ