Wydział Finansów

 tel. 81 5351260  tel. 81 5351262
 Pietrzyk  Jola M 1
Główny Księgowy
kpt. Anna Pietrzak
 Zastępca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. Jolanta Michalczuk

 

Informacje wydziału: