Ośrodek Szkolenia

 tel. 81 5351401  tel. 81 5351402
 Galiński Sierociński2
Naczelnik Ośrodka Szkolenia
st. bryg. Sławomir Galiński
Zastępca Naczelnika
Ośrodka Szkolenia

bryg. Piotr Sierociński

Informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie

ul. Antoniny Grygowej 8

20-234 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 81 7465388

tel. 81 5351400

fax: 81 7460452

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zgodnie z art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) jest uprawniona do organizacji i prowadzenia szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:     Ustawa o ochronie przeciwpożarowej.
                               Rozporządzenie MSW w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Celem realizowanych szkoleń jest przygotowanie absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z cytowaną powyżej ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP-A).

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej i obejmuje 4 kolejne dni zajęć po 8 godzin dziennie (bez zakwaterowania i wyżywienia) prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 8-10 zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące)”.
Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są do:
1.    doręczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy w oryginale;
2.    doręczenia oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

na co najmniej trzy tygodnie (21 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin).

Organizator szkolenia w terminie dwóch tygodni (14 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Za udział w szkoleniu pobierana jest opłata w wysokości 780,00 zł.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Informacje dotyczące planowanych szkoleń
UWAGA!
Szczegóły dotyczące terminu szkolenia i daty składania dokumentów zostaną umieszczone (w tym miejscu)
w późniejszym terminie.

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Tomasz Baran, tel. 81 5351407.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP).

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej i obejmuje dwa zjazdy, rozdzielone co najmniej dwutygodniową przerwą przeznaczoną na samokształcenie i przygotowanie pracy projektowej. Szkolenie organizowane jest bez zakwaterowania i wyżywienia. Każdego dnia przewidzianych jest 8 godzin zajęć prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 8-10, zgodnie z „Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”.
Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są do:
1.    doręczenia dwóch egzemplarzy podpisanej umowy w oryginale;
2.    doręczenia oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego wykształcenie co najmniej średnie,
na co najmniej trzy tygodnie (21 dni) przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin).

Organizator szkolenia w terminie dwóch tygodni (14 dni) przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu na szkolenie (Informacja Rekrutacyjna). Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Za udział w szkoleniu pobierana jest opłata w wysokości 1600 zł.

Opłatę za szkolenie należy wnieść na wskazane w Informacji Rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. Za spełnienie powyższego wymogu uznaje się wpływ środków na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Informacje dotyczące planowanych szkoleń

Przeprowadzenie szkolenia (SIOP) planowane jest w terminie od 27 marca do 25 kwietnia 2017 r. (przerwa na samokształcenie 1 kwietnia – 17 kwietnia 2017 r.)

Wymagane dokumenty (umowa, zaświadczenie) należy złożyć do dnia 6 marca 2017 r.

Wnoszona opłata powinna zostać opatrzona tytułem: „SIOP, 27.03-25.04.2017, imię i nazwisko uczestnika)”.

Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Tomasz Baran, tel. 81 5351407.