Ośrodek Szkolenia

 tel. 81 5351401  tel. 81 5351402
 Galiński Sierociński2
Naczelnik Ośrodka Szkolenia
st. bryg. Sławomir Galiński
Zastępca Naczelnika
Ośrodka Szkolenia

bryg. Piotr Sierociński

Informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie

ul. Antoniny Grygowej 8

20-234 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 81 7465388

tel. 81 5351400

fax: 81 7460452

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w bieżącym roku planuje przeprowadzić szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) oraz szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA).

Szkolenia zostaną zrealizowane odpowiednio zgodnie z:
„Programem szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”,
„Programem szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej”.

Realizacja dwóch szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej planowana jest w terminie: 19 marca – 16 kwietnia 2018 r. oraz 1 – 29 października 2018 r.

Realizacja dwóch szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej planowana jest w terminie: 17- 20 kwietnia 2018 r. oraz 13 -16 listopada 2018 r.

Każdego dnia przewidzianych jest 8 godzin zajęć prowadzonych w obiektach dydaktycznych Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 8-10. Ośrodek nie zapewnia uczestnikom szkolenia noclegów i wyżywienia.

Rekrutacja na powyższe szkolenia rozpocznie się co najmniej 31 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie umieszczony zostanie do pobrania formularz umowy o szkolenie, którą po wypełnieniu i podpisaniu przez zleceniodawcę należy w oryginale (2 sztuki) dostarczyć do tutejszej komendy wojewódzkiej (sekretariat Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin). Jeżeli Zlecający ma być Uczestnikiem szkolenia wymagane dane należy powtórzyć w odpowiednim miejscu umowy.

Wraz z umowami należy dostarczyć również:
-    w przypadku szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOP) - oryginał, odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie uczestnika szkolenia,
-    w przypadku szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej (SIOPA) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia uczestnika szkolenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub szkolenia aktualizującego ważnego do końca szkolenia aktualizacyjnego.

Wymagane dokumenty (umowa, świadectwo/zaświadczenie) należy złożyć w określonym terminie (termin wpływu do Komendy).

Organizator szkolenia w terminie dwóch tygodni (14 dni) przed planowanym rozpoczęciem szkolenia poinformuje podmioty kierujące na szkolenie o zakwalifikowaniu bądź nie danej osoby na szkolenie (informacja rekrutacyjna). Informacja rekrutacyjna jest przekazywana wyłącznie pocztą elektroniczną (e-mail), w związku z powyższym w umowie należy podać adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za skierowanie na szkolenie.

Opłatę za szkolenie wnosi się na wskazane w informacji rekrutacyjnej konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zakwalifikowane, za udział których wniesiono opłatę w określonej wysokości i w terminie. Faktura za szkolenie zostaje wystawiona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie po zaksięgowaniu wpłaty.

W każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników.

Tu należy pobrać formularz umowy o szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Dokumenty należy złożyć na pierwsze szkolenie do 26 lutego 2018 r., na drugie szkolenie do 10 września 2018 r. Informacja rekrutacyjna zostanie przesłana odpowiednio do 5 marca 2018 r. lub do 17 września 2018 r. Opłata za szkolenie w wysokości 1 550 zł musi być wniesiona na pierwsze szkolenie do 14 marca 2018 r., na drugie szkolenie do 26 września 2018 r.

Tu należy pobrać formularz umowy o szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Dokumenty należy złożyć na pierwsze szkolenie do 27 marca 2018 r., na drugie szkolenie do 23 października 2018 r. Informacja rekrutacyjna zostanie przesłana odpowiednio do 3 kwietnia 2018 r. lub do 30 października 2018 r. Opłata za szkolenie w wysokości 685 zł musi być wniesiona na pierwsze szkolenie do 12 kwietnia 2018 r., na drugie szkolenie do 8 listopada 2018 r.


Informacji związanych z organizacją szkolenia udziela mł. bryg. Sebastian Palonka w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 tel. 81 53 51 405.