Ochrona Informacji Niejawnych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zenon Krupa (pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych) - tel. 81 5351265

Beata Stasiak (kierownik kancelarii tajnej) - tel. 81 5351266