Wydarzenia

Dostrzegając potrzebę ochrony lasów przed ich największym zagrożeniem jakim jest pożar Komendy Powiatowe w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju w ramach konsorcjum opracowały projekt w ramach Osi priorytetowej VI Środowisko i czysta energia , Działanie 6,1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod nazwą " Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej części Lubelszczyzny".

Czytaj więcej...

DSCN1445stW dniu 15 listopada 2012 roku KW PSP w Lublinie zorganizowała we współpracy z KM PSP w Zamościu na terenie terminala przeładunkowego gazów skroplonych ćwiczenia aplikacyjno - manewrowe, w oparciu o jednolite założenia dla wszystkich uczestników ćwiczeń, na podstawie wariantu ćwiczebnego A2 ZPOR oraz wariantu ćwiczebnego RZA 2 Raportu o bezpieczeństwie oraz WPOR dla w/w zakładu.

Czytaj więcej...