Wiadomości

Czytaj więcej...W dniu 26 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach przy ul. Lubelskiej 51, odbyła się narada roczna zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Tematem narady było podsumowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu puławskiego w 2012 roku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W dniu 26 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w 2012 roku, na której nakreślono również plany i zamierzenia do realizacji w 2013 roku.

Czytaj więcej...

Miesiąc październik i listopad 2012 r. to czas współpracy strażaków województwa lubelskiego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, podczas prowadzonych w bazie HEMS Lublin w Radawcu zajęć praktycznych, doskonalą umiejętności m.in. z zakresu zabezpieczenia miejsca lądowania statku powietrznego.