Wiadomości

Ćwiczenia zgrywające w Chełmie 22.09.2017 r.

IMG 1585W piątek 22 września 2017 roku na obiekcie pawilonu B Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie oraz na terenie przyległym do pawilonów: A, B i C, odbyły się ćwiczenia zgrywające z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego. 

Brały w nich udział Policja, Stacja Ratownictwa Medycznego, Straż Miejska, Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna i Państwowa Straż Pożarna. Cztery zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Białopola, Rudy, Wierzbicy i Żmudzi tworzą Pluton Ratowniczy Chełm wchodzący w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej.
Budynek pawilonu B jest zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, ze względu na przeznaczenie przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. W pawilonie tym zlokalizowane są oddziały: Dermatologiczny, Obserwacyjno – Zakaźny oraz Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Ilość osób, które mogą przebywać w tym pawilonie to około 100 osób. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były odprawą, którą poprowadził Komendant Miejski PSP w Chełmie – bryg. Zbigniew Raźniewski.
Założenie do ćwiczeń to dwa epizody:
Epizod 1 – jeden z pacjentów terapii uzależnień od alkoholu w pawilonie B szpitala, przemyca nieznaną substancję na bazie metanolu w pojemniku z tworzywa sztucznego. Substancja zostaje pozostawiona w jednym z pomieszczeń na 1 piętrze pawilonu. Mikstura nieznanego pochodzenia wytwarza drażniący, nieprzyjemny zapach i stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjentów i personelu oddziału.
Epizod 2 – w czasie akcji ratowniczej z substancją niebezpieczną w/w pacjent podpala samochody stojące na parkingu przed pawilonem, chcąc odwrócić uwagę od poprzedniego zdarzenia.
Działania ratowniczo – gaśnicze polegały na podjęciu przesyłki z materiałem niebezpiecznym pozostawionym przez pacjenta i likwidację pożaru samochodów na parkingu. Kuracjusza – sprawcę zdarzenia –  obezwładniła Policja. Osoby ewakuowane były do podstawionego autobusu – miejsca ewakuacji. Jedna z pielęgniarek, która nie mogła samodzielnie opuścić pawilonu, została ewakuowana przez strażaków i po dekontaminacji przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Głównym celem manewrów było doskonalenie współdziałania wszystkich biorących udział w ćwiczeniach służb ratowniczych.

 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm
 Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm Ćwiczenia zgrywające Chełm

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras - KM PSP Chełm.