Wiadomości

Ćwiczenia doskonalące służb i inspekcji powiatu świdnickiego.

tn DSC 345310 września na terenie gminy Trawniki przeprowadzono ćwiczenia doskonalące służb i inspekcji powiatu świdnickiego oraz jednostek włączonych do KSRG (8 jednostek) i niewłączonych do systemu z terenu gminy Trawniki (5 jednostek).


Ćwiczenia prowadzono w dwóch obszarach tematycznych.

Pierwszy dotyczył doskonalenia współdziałania służb i inspekcji w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) i choroby zakaźnej ludzi. W związku z potencjalnym zagrożeniem chorobą w jednym z gospodarstw zwołany został przez Starostę Świdnickiego Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego weszli kierownicy, naczelnicy i przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Policji. Ćwiczenia polegały na doskonaleniu organizacji i pracy sztabu oraz współpracy i koordynacji służb i inspekcji. W trakcie ćwiczeń przekazano również najważniejsze informacje dotyczące choroby, w tym zasady postępowania w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Jednocześnie Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ćwiczyła własne procedury dot. zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej wśród ludzi.

Drugi zakres dotyczył doskonalenia umiejętności strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego oraz działań gaśniczych, W trakcie ćwiczeń realizowano następujące cele:
- sprawdzenie umiejętności strażaków OSP,
- skontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczego i pojazdów,
- doskonalenie umiejętności strażaków OSP z zakresu:
- pracy pilarkami spalinowymi,
- pracy w aparatach ODO,
- pracy poduszkami wysokiego ciśnienia,
- pracy z działkiem wysokiej wydajności,
- pracy z pompa wysokiej wydajności,
- obsługi gaśnic,
- udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- ustalenie przedsięwzięć i kierunków szkolenia i wyposażenia OSP.

W ćwiczeniach udział wzięło 13 zastępów OSP z terenu powiatu świdnickiego – OSP Oleśniki, OSP Trawniki, OSP Biskupice, OSP Struża, OSP Dorohucza, OSP Pełczyn, OSP Siostrzytów, OSP Piaski, OSP Bystrzejowice, OSP Rybczewice, OSP Częstoborowice, OSP Minkowice i OSP Trzeszkowice.
W ćwiczeniach udział wzięli:
- Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Świdnicki,
- Waldemar Białowąs - Wicestarosta Świdnicki
- Daniel Baj – Zastępca Wójta Gminy Trawniki
- Mariusz Wilk - Sekretarz Powiatu Świdnickiego
- Piotr Drabek - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdniku
- Jarosław Drozd - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Świdniku
- Anna Mrozik – inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym
- Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice,
- Ryszard Podlodowski – Wójt Gminy Mełgiew,
- Komendanci Gminni Ochrony Przeciwpożarowej z gminy Piaski i Trawniki
- pracownicy Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Nadleśnictwa Świdnik,
- pracownicy ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego i Urzędów Gmin i Miast z terenu powiatu świdnickiego,
- bryg. Andrzej Walczak i asp. Filip Leszczyński - funkcjonariusze z Wydziału Operacyjnego - przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie.

Ćwiczenia zakończono przeprowadzeniem dwóch konkurencji sportowych dla druhów OSP. Założenia ćwiczeń zostały w pełni zrealizowane.
Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP złożył na ręce druhów oraz przedstawicieli służb i inspekcji dyplomy z podziękowaniami. Szczególne podziękowania należą się strażakom z jednostek OSP w Trawnikach i Oleśnikach, którzy wspomogli PSP w organizacji przedmiotowych manewrów.
W trakcie ćwiczeń ponownie została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla chorego Franka z Kazimierza Dolnego. W sumie zebrano 2 565,12 zł. Dla Franka złożyli się zarówno strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Świdniku jak i strażacy OSP z terenu powiatu oraz uczestnicy ćwiczeń zgrywających.

 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki. Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.
 Ćwiczenia doskonalące w Trawnikach pow. świdnicki.   

tekst i zdjęcia: st. kpt. Paweł Dańko KP PSP w Świdniku.