Wiadomości

Ćwiczenia zgrywające "GRYF 2017".

DSC 03148 września 2017 roku na terenie powiatu tomaszowskiego odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek straży pożarnych i służb współdziałających pod kryptonimem „GRYF-2017”.

Miejscem ćwiczeń były obszary leśne Nadleśnictwa Tomaszów: leśnictwo Bełżec, leśnictwo Leliszka.
Celem ćwiczeń było:
-  sprawdzenie stanu przygotowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych na obszarze powiatu, a w szczególności skuteczności działań gaśniczych podczas pożarów obszarów leśnych,
- dostarczanie wody do miejsca pożaru na duże odległości,
- doskonalenie działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnic i silnych wiatrów oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym.
Uczestnikami ćwiczeń byli:
-    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski,
-    19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – wszystkie z terenu powiatu,
-    Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim (Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego),
-    Nadleśnictwo Tomaszów,
-    Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.
Obserwatorami ćwiczeń byli m.in.: Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, p.o. Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Tomaszów Marek Słotwiński.

 Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".
 Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".
 Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".
 Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".
 Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".  Ćwiczenia zgrywajace "GRYF 2017".

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Zwolak KP PSP w Tomaszowie Lubelskim.