Wiadomości

Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".

IMG 701128 i 29 czerwca 2017 roku na terenie lasów powiatu janowskiego odbywają się ćwiczenia ratownicze pn. „Lasy Janowskie 2017".

Ćwiczenia w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego organizuje Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski, na terenie powiatu janowskiego woj. lubelskiego.

Celem głównym ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do gaszenia bardzo dużego obszaru leśnego.

Cele pośrednie ćwiczeń:

- doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;

- sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego;

- wypracowanie optymalnej metodyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas powstania zagrożeń o zasięgu większym niż jeden powiat, wywołanych pożarem lasu;

- doskonalenie umiejętności organizacji dowodzenia i łączności;

- doskonalenie sposobów rozpoznania zagrożeń podczas pożaru lasu;

- doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił i środków PSP;

- doskonalenie współdziałania z podmiotami współdziałającymi, w tym z: Policją, Strażą Graniczną, Polskim Czerwonym Krzyżem, Lasami Państwowymi, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wojewódzkimi i powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Podsumowując w jednym zdaniu ćwiczone są działania gaśnicze podczas bardzo dużego pożaru lasu z elementami ratownictwa chemicznego, ekologicznego i wysokościowego na poziomie specjalistycznym przez 36 godziny.

Łącznie w działania zaangażowanych będzie ok. 500 osób.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin,

 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".
 Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017". Ćwiczenia "Lasy Janowskie 2017".  

zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra, st. kpt. Piotr Michałek KP PSP Kraśnik.