Wiadomości

"Kręci mnie bezpieczeństwo" w Białej Podlaskiej.

413 czerwca 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej w ramach kampanii MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo" zostały przeprowadzone pierwsze warsztaty szkoleniowe pn. „Strażak uczy ratować”, której uczestnikami było 15 nauczycieli z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Szkolenie zainaugurował bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Prowadzącym zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej byli: kpt. Waldemar Wysokiński - Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP, st. sekc. Karol Telaczyński oraz sekc. Daniel Lesiuk  - Instruktorzy Ratownictwa Medycznego w KSRG.

W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło:
- 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Grabanowie,
- 5 nauczycieli z zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu,
- 4 nauczycieli z Samorządowego Przedszkola Integracyjnego nr 16 im. J. Brzechwy w Białej Podlaskiej,
- 2 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej,
- 1 nauczyciel z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białej Podlaskiej.


Prowadzący szkolenie warsztatowe postawili sobie za cel poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Uczestnicy zapoznali się i praktycznie ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych, dzieci i niemowląt, postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuację osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Mirosław Byszuk.

 Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.  Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.  Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.
 Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.  Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.  Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.
 Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.  Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.  Strażak uczy ratować w Białej Podlaskiej.