Wiadomości

Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.

20170215 124418W dniach 15-16 lutego 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zostało przeprowadzone  szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medyczne w KSRG.

Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów na instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG do prowadzenia zajęć doskonalących w zakresie ratownictwa medycznego w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. Adresatami szkolenia byli strażacy o kwalifikacjach ratownika medycznego, którzy są planowani do pełnienia funkcji instruktorów ratownictwa medycznego.

Zajęcia były prowadzone przez  Panią Katarzynę Naylor - nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego PSP st str. Adriana Ząbka.

W powyższym szkoleniu uczestniczyło 14 strażaków z woj. lubelskiego.

 Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.  Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.  Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.
 Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.  Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.  Szkolenie z zakresu „metodyki nauczania ratownictwa medycznego w ksrg” w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie.


tekst i zdjęcia: st. str. Ząbek Adrian OSZ KW PSP Lublin.