Wiadomości

Szkolenie z zakresu wpółdziałania z SP ZOZ LPR - zajęcia praktyczne

Miesiąc październik i listopad 2012 r. to czas współpracy strażaków województwa lubelskiego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, podczas prowadzonych w bazie HEMS Lublin w Radawcu zajęć praktycznych, doskonalą umiejętności m.in. z zakresu zabezpieczenia miejsca lądowania statku powietrznego.