Wiadomości

Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

14991977 1242996242437633 1190623181759999765 n11 listopada 2016 r. odbył się apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14 w kościele w Gręzówce, gdzie ks. proboszcz Adam Krasuski odprawił mszę św. w intencji strażaków. Po zakończeniu eucharystii pododdział oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac uroczystości przed strażnicę. Po złożeniu meldunku przez
mł. kpt. Pawła Szyszkowskiego o gotowości do uroczystego apelu przywitano gości i zapoznano z historią jednostki OSP. 
  Następnie mł. bryg Paweł Wysokiński odczytał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gręzówce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Aktu wręczenia decyzji dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasza Majewskiego, którą przekazali na ręce Prezesa OSP Gręzówka dh Janusza Kozioła. W dalszej części apelu odznaczono zasłużonych druhów i druhny.
  W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Szczepan Goławski – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, bryg. Krzysztof Jankowski – Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, mł. bryg. Paweł Wysokiński – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, st. kpt. Bogdan Dębowski –Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Łukowie, st. bryg w st. spocz. Andrzej Rusinek, Jan Strzyżewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łukowie, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP na czele z Prezesem Zarządu, a zarazem Wójtem Gminy Łuków Panem Mariuszem Osiakiem, insp. Ryszard Szklarz – Komendant Powiatowy Policji w Łukowie, Tadeusz Federczyk – Przewodniczący Rady Gminy Łuków oraz zaproszeni goście. 

 Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
 Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
 Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
 Uroczyste włączenie OSP Gręzówka do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.   

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP Łuków.