Wiadomości

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych „BOROWNICA 2016”.

 DSC00504 listopada 2016 r. na terenie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw VF -Concept odbyły się ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych z terenu powiatu janowskiego pod kryptonimem ”BOROWNICA 2016” .

   W ćwiczeniach udział wzięły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 12 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, dwa radiowozy Policji,  karetki pogotowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, Wydziału Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

   Przed rozpoczęciem ćwiczeń kierownik zakładu omówił proces technologiczny  oraz występujące zagrożenia ze strony amoniaku.
Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne zakładu w którym magazynowane jest 6000 kg amoniaku, sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej, doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej sił i środków z podmiotów KSRG z terenu powiatu janowskiego.

  Scenariusz ćwiczeń zakładał  rozszczelnienie instalacji amoniakalnej w wyniku, którego poszkodowanych zostało dwóch pracowników zakładu. Działania ratownicze polegały na ograniczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz udzieleniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Równocześnie prowadzone były działania gaśnicze  związane z gaszeniem pożaru w magazynie opakowań.

  Po zakończonych ćwiczeniach Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz  Pazdrak dokonał oceny wykonania nałożonych zadań, podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP Janów Lubelski.

 Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".
 Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".
 Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".
 Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".  Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych "BOROWNICA 2016".