Wiadomości

12 październik 2016 r. Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

logo kw psp lublin 99912 października 2016 roku w sali narad Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

 

  Naradzie przewodniczył lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim.

  Pierwszy zabrał głos lubelski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski, który przekazał informacje z narady kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej jaka odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie w dniu 23 września br..

  Następnie głos zabrał zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Zmarz i omówił zagadnienia dotyczące nadzorowanych wydziałów. Dotyczyły one m.in.: finansowania inwestycji budowlanych, dofinansowywania OSP ze środków firm ubezpieczeniowych, nowej perspektywy pozyskiwania środków unijnych oraz zakupów pojazdów na potrzeby PSP. Sprawy związane z funkcjonowaniem wydziału operacyjnego, ośrodka szkolenia KW PSP w Lublinie oraz sekcji informatyki i łączności przedstawił zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski.

  W dalszej części narady kierujący pracą komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przedstawili najważniejsze zadania realizowane w nadzorowanych wydziałach.
  Podczas narady zostały również omówione nowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w PSP oraz kwestie dot. sprawozdania z wykonania zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gasniczych” w oparciu o zapisy dokumentu „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku”.

  Ostatnim elementem narady było szkolenie przeprowadzone przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych dla wybranych komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego.

Tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

 Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.
 Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.
 Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.
 Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.  Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.