Wiadomości

Ćwiczenia jednostek OSP powiatu świdnickiego

0111 września 2016 r. na terenie Lasu Mełgiewskiego (Nadleśnictwo Świdnik) odbyły się ćwiczenia doskonalące 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu powiatu świdnickiego, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) oraz 3 jednostek spoza KSRG.

 

Jednostki KSRG:
1. OSP Piaski
2. OSP Bystrzejowice Drugie
3. OSP Rybczewice
4. OSP Częstoborowice
5. OSP Trzeszkowice
6. OSP Minkowice
7. OSP Oleśniki
8. OSP Trawniki

Jednostki spoza KSRG:
1. OSP Siedliszczki
2. OSP Kozice Górne
3. OSP Wierzchowiska.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności strażaków OSP z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego, gaśniczego, łączności, kontrola stanu technicznego sprzętu i pojazdów, doskonalenie współpracy i współdziałania jednostek OSP, ustalenie kierunków szkolenia i doposażenia OSP w przyszłości oraz rozwijanie współpracy z Nadleśnictwem w Świdniku.
Realizacja założonego celu polegała na poruszaniu się jednostek w terenie leśnym i okolicach oraz realizacji czynności ratowniczych na stanowiskach przygotowanych przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Świdniku i pracowników Nadleśnictwa Świdnik. Ocena wykonywanych czynności była wykonywana przez rozjemców – strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Przygotowane stanowiska:
1. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zadymionych pomieszczeniach, połączone z ewakuacją poszkodowanej osoby z wnętrza pomieszczenia. W ćwiczeniu tym oceniane jest również prowadzenie korespondencji radiowej zgodnie z zasadami korzystania z sieci radiowych.
2. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) osobie poszkodowanej: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz przygotowanie osoby poszkodowanej do transportu na desce ortopedycznej.
3. Ratownictwo chemiczno – ekologiczne, w zakresie podstawowym, jaki mogą realizować wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG, tj. ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji niebezpiecznej.
4. Ratownictwo techniczne, polegające na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu zdarzenia, stabilizacji uszkodzonego pojazdu, przygotowaniu narzędzi hydraulicznych do pracy i realizacji założonego scenariusza, tj. usuwania kolejnych elementów pojazdu w celu ewakuacji osoby z kabiny samochodu.
5. Korzystanie z pilarek do drewna oraz poduszek pneumatycznych w celu uwolnienia osób przygniecionych pniami drzew – ćwiczenie w asyście instruktora ds. obsługi pilarek z Nadleśnictwa Świdnik.
6. Stanowisko kontroli stanu technicznego pojazdu pożarniczego i wyposażenia ratowniczego oraz dokumentacji pojazdu miało na celu stałą poprawę dbałości o pojazdy i sprzęt.

Dodatkowo, po zakończeniu ćwiczeń, odbyły się rywalizacje sportowe pomiędzy strażakami OSP – przeciąganie węża strażackiego, rzut w dal sprzętem pożarniczym (prądownica pianowa).
W ćwiczeniach udział wzięło 66 strażaków OSP (11 pojazdów pożarniczych OSP).

Po ćwiczeniach nastąpiło podsumowanie, w którym rozjemcy dokonali oceny ćwiczących. Wysunięto szereg wniosków:
1. Należy stale doskonalić kpp wśród strażaków OSP.
2. Należy nadal podnosić umiejętności z zakresu korzystania z sieci radiowych i przekazywania informacji drogą radiową.
3. Większy nacisk w trakcie szkolenia strażaków OSP należy kłaść na współpracę ratowników tworzących rotę, szczególnie z uwzględnieniem ich wzajemnego zabezpieczania się.
4. Należy pracować nad umiejętnościami dowódców z jednostek OSP w zakresie oceny zdarzenia i zmieniających się warunków, mających wpływ na podejmowane decyzje.
5. Stan techniczny sprzętu pożarniczego i pojazdów nie budzi większych zastrzeżeń, a obsługa sprzętu, w tym pneumatycznego i hydraulicznego, jest na dobrym poziomie.

 

Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego
Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego Ćwiczenia jednostek OSP pow. świdnickiego  

 

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Pyszko - KP PSP w Świdniku