Wiadomości

Apel z okazji Dnia Strażaka w Świdniku.

tn DSC 022220 maja 2016 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku odbył się apel z okazji Dnia Strażaka.

  

   Uroczystość rozpoczęła się od meldunku, złożonego Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie, st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu przez mł. bryg. Piotra Łowickiego. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk, przywitał zgromadzonych gości, pracowników oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej, emerytów i sympatyków pożarnictwa oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. W trakcie uroczystości wręczono awanse i odznaczenia oraz wyróżnienia.

Awansowani zostali:
- do stopnia brygadiera - mł. bryg Sławomir Kowalczyk - Komendant Powiatowy PSP w Świdniku
- do stopnia kapitana - mł. kpt. Jakub Gęca
- do stopnia aspiranta sztabowego - st. asp. Krzysztof Bednarczyk, st. asp. Arkadiusz Rycaj
- do stopnia aspiranta - mł. asp. Jacek Pawelec
- do stopnia młodszego ogniomistrza - st. sekc. Sylwester Samoń, st. sekc. Tomasz Łazuka, st. sekc. Paweł Oskroba, st. sekc. Artur Wrona, st. sekc. Piotr Zieliński
- do stopnia starszego sekcyjnego - sekc. Przemysław Góralski, sekc. Adam Grzegorczyk, sekc. Paweł Kurzępa, sekc. Paweł Sieczkarz
- do stopnia starszego strażaka - str. Piotr Stolarczuk, str. Ireneusz Czwórnóg.

Wręczono również odznaczenia:
- Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" odebrał asp. sztab. Andrzej Wilkołazki
- Brązową Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" odebrali: asp. Karol Kowalski, st. ogn. Piotr Kostka
- Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odebrali: mł. bryg. Paweł Belniak, st. kpt. Paweł Ostrowski, st. ogn. Zbigniew Kociuba
- Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odebrał ogn. Wojciech Zając.

Wyróżnieni nagrodami pieniężnymi za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych zostali: kpt. Paweł Dańko, mł. ogn. Sylwester Samoń, asp. sztab. Marek Bereza, sekc. Marcin Adamczyk, sekc. Sławomir Terlecki, sekc. Michał Król, sekc. Paweł Kochalski, sekc. Tomasz Żelechowski.

W trakcie apelu Odznaką Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP odznaczono asp. w st. spocz. Henryka Adamczyka, a list gratulacyjny z okazji 70. urodzin odebrał ogn. w st. spocz. Stefan Dziak.

Zaproszeni, licznie przybyli goście, przekazali w trakcie wygłaszanych przemówień życzenia dalszej owocnej służby oraz pomyślności, skierowane do strażaków i ich rodzin. Wielokrotnie podkreślano, jak odpowiedzialną służbą jest praca strażaka i deklarowano dalszą współpracę ze strony przełożonych, przedstawicieli samorządów i kierowników instytucji współpracujących z Komendantem Powiatowym PSP w Świdniku.

tekst: mł. bryg. Piotr Pyszko KP PSP Świdnik.

 Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  Dzień Strażaka 2016 w Świdniku.  

zdjęcia: Ilona Mańka.