Wiadomości

Kurs podstawowy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

930 marca 2016 roku odbył się egzamin sprawdzający, kończący kurs podstawowy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

   Nad przebiegiem egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Remigiusz Kwacz, mł. bryg. Dariusz Popek i mł. kpt. Maciej Piszczek.     

   W szkoleniu odbywającym się w terminie od 15 lutego do 4 marca wzięło udział 34 słuchaczy. Zajęcia odbywały się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Chełmie, zgodnie z obowiązującymi  ,,Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych”, z dnia 12 listopada 2015 roku. Kurs zgodnie z ww. zasadami obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne (razem 126 godzin). W dniach 23 i 24 lutego odbyły się zajęcia praktyczne w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.                      

   Egzamin zdało 27 druhów, którym st. bryg. Mirosław Wesołowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmie – wręczył zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszystkim druhom gratulujemy.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba KM PSP w Chełmie.

 Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.  Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.  Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.
 Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.  Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.  Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.
 Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.  Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.  Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.