Wiadomości

Przekazanie samochodów i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

01W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego.

 

 

 

 

 

 W uroczystości udział wzięli m.in.:
Krzysztof Hetman – europoseł,
Jan Łopata – poseł na sejm RP,
Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
Marian Starownik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. lubelskiego, starostowie powiatów i wójtowie gmin, które otrzymały nowe samochody i sprzęt.

Nowe samochody i sprzęt ratowniczy otrzymało 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Służyć będą strażakom przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, gaszeniu pożarów oraz przy ratownictwie drogowym.
Zakupy były finansowane ze środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz budżetów samorządów gmin.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe.
Zakończeniem uroczystości było spotkanie opłatkowe.

 

Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP
Przekazanie samochodów jednostkom OSP Przekazanie samochodów jednostkom OSP