Wiadomości

Spotkanie Opłatkowe Służb Mundurowych

01W dniu 16 grudnia 2015 r. zgodnie z kilkuletnią tradycją, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych Lubelszczyzny w którym uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Tadeusz Milewski wraz z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej poszczególnych służb na spotkaniu opłatkowym obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa: Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski, a także kapelani poszczególnych formacji. Dzisiejsze spotkanie zaszczycili także Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk.


Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Dariusz Działo powitał wszystkich uczestników jednocześnie podkreślając wyjątkowy charakter dzisiejszego spotkania.
Następnie w swoim krótkim wystąpieniu Wojewoda Lubelski odniósł się do istoty Świąt Bożego Narodzenia. Zwracając uwagę na wydarzenia na świecie życzył uczestnikom spotkania spokoju i pokoju zarówno na obecny, jak i przyszły czas.


Harcerze z Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce przedstawicieli służb mundurowych Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to symbol ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa Betlejem, a zarazem oznaka ciepła, miłości i pokoju. Tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światełka brzmi „Zauważ człowieka".


Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie opłatków. Uczynił to Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.
Pośród akompaniamentu kolęd Chóru Amabile współpracującego z klubem Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych
Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych Opłatek Służb Mundurowych