Wiadomości

Odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej

DSC00089aW dniu 13 października 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej oraz pionu operacyjnego PSP woj. lubelskiego.
Odprawa dotyczyła współpracy z Lasami Państwowymi, organizacji łączności, procedur postępowania z niebezpiecznymi przesyłkami oraz organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego. Naradzie przewodniczył Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

 

 

 

Podczas narady przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przybliżyli następujące zagadnienia:

  • charakterystyka lasów będących w zasięgu działania RDLP z uwzględnieniem zagrożeń i rozwiązań dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenach leśnych,
  • struktura organizacyjna, zakres zadań RDLP i jednostek podległych,
  • zasady „czytania" i pracy na mapach leśnych,
  • dobre praktyki w zakresie współpracy przy zapobieganiu i prowadzeniu działań gaśniczych w lasach.

Ponadto podczas narady omówiono:

  • zasady działań PSP podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką oraz organizację transportu materiałów biologicznych do laboratoriów Wojskowego Instytut Higieny i Epidemiologii w Puławach,
  • organizację łączności na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeń,
  • planowanie i dokumentowanie szkoleń dla członków OSP,
  • wnioski i spostrzeżenia wynikające z realizacji doskonalenia zawodowego w komendach powiatowych i miejskich woj. lubelskiego zbadane podczas kontroli problemowych,
  • nowe zagadnienia w zakresie kontrolno – rozpoznawczym, (gazy cieplarniane, akty prawne, farmy fotowoltaniczne),
  • zagrożenia powodowane przez elektrownie wiatrowe.

Podczas narady zaprezentowano również nowoczesne pojazdy pożarnicze pozyskane dla grup specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, wysokościowego oraz wodnego, będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego
Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego
Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego
Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego   

tekst: st. kpt. Wojciech Miciuła
zdjęcia: kpt. Kazimierz Jaworski/st. kpt. Wojciech Miciuła