Wiadomości

2015.09.16. Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

20150916 10112316 września 2015 r. o godz. 10:00 w Sali Narad na Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 10 odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Zebranych powitał nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki i przedstawił przebieg narady. Zreferował zagadnienia jakie były poruszane na naradzie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się 25 sierpnia 2015 r. w Komendzie Głównej PSP.

Wprowadzenia do zagadnień operacyjnych, prewencyjnych i szkoleniowych dokonał st. bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP .

W zagadnienia logistyczne i finansowe zebranych wprowadził st. bryg Zbigniew Czępiński - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Bieżące sprawy i informacje przedstawiali kolejno Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

tekst/zdjęcia: st.kpt. Robert Grelowski KW PSP Lublin

 Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.  Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.  Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.
 Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.  Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.  Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.
 Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.  Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.  Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.