Wiadomości

15 czerwca 2015 roku. Szkolenie pionu operacyjnego.

PICT0179W dniu 15 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się szkolenie dotyczące następujących zagadnień:

 

Szkolenie dotyczyło:

1. Algorytmu postępowania i współdziałania służb w przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzanej przesyłce.
2. Zasad postępowania jednostek PSP w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.
3. Omówienia i prezentacji  możliwości wykorzystania lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego.
4. Przedstawienia założeń programu ograniczenia liczby ofiar w pożarach "ZGAŚ RYZYKO".

Szkolenie bezpośrednio nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

W szkoleniu uczestniczyli:
Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP lub  Z-cy nadzorujący sprawy operacyjne
Kierujący komórkami ds.operacyjnych  w KP(M) PSP
D-cy Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych/  D-cy Specjalistycznych Grup Ratowniczych PSP.

tekst/zdjęcia: bryg. Zenon Pisiewicz KW PSP Lublin.

 Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego.
 Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego.
 Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego.
 Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego.
 Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego.
 Szkolenie pionu operacyjnego. Szkolenie pionu operacyjnego.