Wiadomości

Dzień Strażaka 2015 w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

IMG 651922 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się akademia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

  

   W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni i emeryci komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. bryg. Gustaw Włodarczyk - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Stanisław Jagiełło- Starosta Rycki,  ks. Krzysztof Czyrka- Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Bogdan Kozioł - Vice Kapelan, Jarosław Żaczek- Burmistrz Ryk,  Zenon Stefanowski- Wójt Gminy Kłoczew, Ryszard Piotrowski- Wójt Gminy Nowodwór, Krzysztof Olszak- Wójt Gminy Ułęż, Marek Cąkała- Przewodniczący Rady Gminy Kłoczew, Krzysztof Cybula- Przewodniczący Rady Gminy Nowodwór, Stanisław Szczepański- Przewodniczący Rady Gminy Ułęż, Henryk Wiejak – Vice  Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, podinsp. Mariusz Woźniak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, dh Tadeusz Prządka- Vice Prezes ZOP ZOSP RP, prezesi ZGm. ZOSP RP i OSP z terenu powiatu oraz przedstawiciele służb kryzysowych, wojska, wojskowych straży pożarnych, szkół oraz firm i instytucji na co dzień wspierających działalność lub współpracujących z rycką komendą.
   Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników - st. bryg. Krzysztof Miłosz Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie, podkreślając realizację zadań ratowniczych, szkoleniowych oraz kontrolno-rozpoznawczych i edukacyjnych oraz przedstawił plany komendy dot. wymiany samochodu ratowniczo-gaśniczego i budowy nowej strażnicy. W dalszej części uroczystości strażakom szczególnie wyróżniającym się w służbie zostały wręczone odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i stanowiska oraz nagrody. Ceremoni dokonali - Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Rycki oraz Komendant Powiatowy PSP w Rykach.
   Życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich pracowników komendy złożyli: w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Zastępca Komendanta st. bryg. Gustaw Włodarczyk, w imieniu obecnych na uroczystości samorządowców z powiatu ryckiego - Starosta Rycki oraz Burmistrz Ryk.
   Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Rykach podziękował gościom za dotychczasową współpracę i pomoc podczas bieżącej realizacji zadań przez komendę oraz pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień, dziękując im za zaangażowanie i codzienną służbę.

tekst/zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

 Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki.
 Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki.
 Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki.
 Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki.
 Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki.
 Dzień Strażaka KP PSP Ryki. Dzień Strażaka KP PSP Ryki.