Wiadomości

Uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka Krasnystaw 2015.

DS - Foto 3W dniu 21 maja 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów „Dnia Strażaka”.

   Uroczystość poprzedzona została w dniu 4 maja 2015 r. przemarszem funkcjonariuszy tutejszej komendy, pocztów sztandarowych oraz druhów z poszczególnych jednostek OSP położonych na terenie powiatu krasnostawskiego do kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. Przemarsz uświetniła Orkiestra Dęta z Tarnogóry.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, między innymi:
•    Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie – st. bryg. Gustaw Włodarczyk
•    Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie – Janusz Szpak
•    Wicestarosta Krasnostawski – Henryk Czerniej
•    Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego – Marek Nowosadzki
•    Dziekan Dekanatu Krasnystaw Wschód – Ks. Henryk Stanisław Kapica
•    Powiatowy Kapelan Strażaków – ks. Henryk Kozyra
Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu krasnostawskiego, służb mundurowych oraz instytucji współdziałających.
W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Do stopnia brygadiera awansowany został:
1.    mł. bryg. Zbigniew Bojarczuk

Do stopnia aspiranta sztabowego awansowany został:
1.    st. asp. Piotr Patyk

Do stopnia starszego aspiranta awansowani zostali:
1.    asp. Krzysztof Wędzina
2.    asp. Mirosław Wójcik

Do stopnia aspiranta awansowany został:
1.    mł. asp. Aureliusz Ćwir

Do stopnia ogniomistrza awansowani zostali:
1.    mł. ogn. Radosław Ciepłowski
2.    mł. ogn. Stanisław Baran
3.    mł. ogn. Rafał Brzyszko
4.    mł. ogn. Rafał Dziedzic
5.    mł. ogn. Jarosław Fornal
6.    mł. ogn. Tomasz Smyl

Odznaczenia i medale otrzymali:
SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ:
1.    asp. sztab. Mariusz Dobosz
(medal zostanie wręczony w późniejszym terminie)

ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
1.    bryg. Zbigniew Bojarczuk
(odznaczenie otrzymał podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 14 maja 2015 w Chełmie)

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
1.    bryg. Dariusz Pylak
(odznaczenie otrzymał podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 14 maja 2015 w Chełmie)

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:
1.    asp. sztab. Dariusz Wożakowski
2.    st. asp. Mirosław Wójcik

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
1.    st. ogn. Agnieszka Kostrzanowska
2.    ogn. Radosław Ciepłowski

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA:
1.    st. sekc. Tomasz Długosz
2.    st. sekc. Tomasz Kozorys
3.    st. sekc. Jerzy Kucharski
4.    st. sekc. Krystian Sawa
5.    st. sekc. Dawid Tymicki

Nagrody otrzymali:

Nagrodę pieniężną Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie "za realizację zadań służbowych w szczególnie trudnych warunkach ":
1.    ogn. Radosław Ciepłowski
2.    mł. asp. Rafał Bereza

Okolicznościowy grawerton:
1.    ks. Henryk Kozyra
Na zakończenie uroczystości Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka” oraz przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

Informację sporządził: bryg. Adam Niemczyk
Autorzy zdjęć: asp. sztab. Dariusz Wożakowski, mł. asp. Piotr Czemerys

 Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.
 Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.
 Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.
 Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.  Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.
 Dzień Strażaka Krasnystaw 2015.