Wiadomości

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2015 w Białej Podlaskiej.

008W dniu 17 maja 2015 r. odbyły się Powiatowe Uroczystości „Dnia Strażaka” połączone z XVI Pielgrzymką Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej Opiekunki Podlasia w Leśnej Podlaskiej.

   Na uroczystość przybyło około 400 strażaków oraz ponad 30 pocztów sztandarowych z jednostek OSP i ogniw gminnych Związku OSP RP.
Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej z OSP Łomazy pod batutą Wojciecha Lesiuka, pocztów sztandarowych, pododdziałów PSP i OSP z centrum Leśnej Podlaskiej na plac przed Sanktuarium, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez ks. biskupa Antoniego Dydycza.
   Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością znamienici goście, m.in.: Franciszek Jerzy Stefaniuk – Poseł na Sejm RP, członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska, kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP, władze powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bialskiego.
  Gośćmi honorowymi uroczystości były dwie zagraniczne delegacje strażaków z zaprzyjaźnionego Obwodu Brzeskiego z Białorusi pod przewodnictwem ppłk Nikołaja Kuźmickiego – Naczelnika Wydziału Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Brześciu oraz z Powiatu Oberhavel z Niemiec, której przewodził Steffen Schonfeld – Prezes Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej Powiatu Oberhavel.
  Gospodarzami uroczystości byli: dh Tadeusz Łazowski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski, st. bryg. Zbigniew Łaziuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, dh Paweł Kazimierski – Wójt Gminy Leśna Podlaska oraz o. Jan Tyburczy – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej.
Na początku uroczystości została złożona wiązanka kwiatów pod figurą Św. Floriana przez delegację strażaków w składzie: dh Tadeusz Łazowski, st. bryg. Zbigniew Łaziuk i dh Paweł Kazimierski.
  Podczas uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe 30 strażakom oraz odznaczono 1 strażaka Medalem „Za Długoletnią Służbę”, 5 strażaków Odznakami „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i 1 strażaka ochotnika Złotym Znakiem Związku. Ponadto uhonorowano medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” 12 strażaków PSP i 5 kierowników służb i instytucji współdziałających z PSP. Honorową odznakę „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” otrzymał m.in. strażak z Białorusi Aleksander Sawczuk – Prezes Stowarzyszenia Strażaków Ochotników w Brześciu.
Przedstawiciele delegacji zagranicznych otrzymali z rąk dh Tadeusza Łazowskiego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i st.bryg. Zbigniewa Łaziuka Komendanta Miejskiego PSP okolicznościowe pamiątki.
Gratulacje i życzenia pod adresem strażaków składali:
- Franciszek Jerzy Stefaniuk – Poseł na Sejm RP
- Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP;
- st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
- ppłk Nikołaj Kuźmicki – Szef delegacji białoruskiej;
- Steffen Schonfeld – Szef delegacji niemieckiej.
- ppłk Leszek Wojciechowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w imieniu przedstawicieli służb mundurowych, przekazując na ręce Komendanta Miejskiego PSP st.bryg. Zbigniewa Łaziuka samochód pożarniczy wykonany z papierowej wikliny. 

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Zbigniew Byszuk KM PSP Biała Podlaska.

 Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.  Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.  Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.
 Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.  Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.  Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.
 Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.  Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.  Dzień Strażaka Biała Podlaska 2015.