Wiadomości

Narada posumowująca rok 2014 w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

IMG 2108W dniu 13 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rykach odbyła się narada służbowa, na której podsumowano działalność komendy w 2014 roku.

 

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście:
bryg. Marek Dziedzic – Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki, Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Miast i Gmin z terenu powiatu.
Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Rykach - st. bryg. Krzysztof Miłosz, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, najważniejsze zadania realizowane przez komendę w 2014 roku, omówił plany komendy na rok bieżący oraz poinformował o planowanych w 2016 roku obchodach 60-lecia KP PSP w Rykach. Bryg. Marek Dziedzic przedstawił informacje dotyczące realizacji zadań przez Państwową Straż Pożarną w ubiegłym roku oraz główne plany i zamierzenia KW PSP na rok bieżący. Starosta Rycki przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie ryckim oraz za okazywaną komendzie pomoc podczas realizacji bieżących zadań. 

tekst/zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

 Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.  Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.  Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.
 Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.  Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.  Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.
 Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.  Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.  Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.
 Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.