Wiadomości

Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

IMG 0016W dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP przy ul. Grygowej 10 odbyło się uroczyste Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej realizowane przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z wykorzystaniem bazy dydaktycznej i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w latach 2010 – 2014.

 

  W uroczystym zakończeniu Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej udział wzięli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Sławomir Wojta, Naczelnik Wydziału Kształcenia Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Robert Wolański, Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie st. bryg. Sławomir Galiński wraz z kadrą dydaktyczną.

  Podczas uroczystości 30 uczestnikom szkolenia wręczono awanse na wyższy stopień służbowy. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk podziękował absolwentom szkolenia za wkład pracy w trakcie nauki oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym. Zastępca  Komendanta Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Sławomir Wojta podziękował kadrze dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie za współpracę i  włożony trud w procesie kształcenia funkcjonariuszy PSP woj. lubelskiego. Dokonano również podsumowania ostatnich 4 lat funkcjonowania Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie (zestawienie działalności szkoleniowej poniżej).

Działalność szkoleniowa Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w latach 2010-2014.
W latach 2010-2014 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przeprowadzono następujące szkolenia:
- szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej 1 kurs 28 absolwentów;
- szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 11 kursów, 246 absolwentów, w tym branżowe dla Lasów Państwowych, Policji;
- szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP 3 kursy, 76 absolwentów;
- szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną 2 kursy, 42 absolwentów;
- szkolenie specjalistyczne obsługi i eksploatacji samojezdnych podestów ruchomych (podnośników pożarniczych bądź drabin mechanicznych z platformą roboczą) 3 kursy, 83 absolwentów;
- szkolenie napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych (butli aparatów sprzętu ochrony układu oddechowego) 3 kursy, 92 absolwentów;
- szkolenie obsad stanowisk kierowania PSP 4 kursy, 114 absolwentów;
- szkolenie dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 54 kursy, 2370 absolwentów;
- szkolenie stermotorzystów 3 kursy, 75 absolwentów;
- szkolenie hakowego sygnalisty 1 kurs, 20 absolwentów;
- szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz posługiwania się ratowniczym sprzętem mechanicznym i zestawami hydraulicznymi realizowane dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej;
- szkolenie z zakresu pracy w ubraniach gazoszczelnych i chemoodpornych dla funkcjonariuszy policji z pododdziałów antyterrorystycznych i prewencji,
- szkolenia uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnym wykazem.
  Od lutego 2013 roku wprowadzono nową formułę szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu strażaka w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzono też nowy program takiego szkolenia trwającego 95 dni szkoleniowe. Program ten zastąpił dotychczasowe dwa programy szkolenia, to jest szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Realizację tego nowego jednoetapowego szkolenia przewidziano w Szkołach Państwowej Straży Pożarnej.
  W swojej dalszej działalności Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej skupi się na realizacji szkoleń specjalistycznych dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Szkoleń na poziomie podstawowym z poszczególnych dziedzin ratownictwa oraz doskonaleniem zawodowym dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w tym w szczególności realizując testy i ćwiczenia z wykorzystaniem ścieżki treningowej komory dymowej, jak też w planowanym do uruchomienia w 2015 roku trenażerze do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych z komorą rozgorzeniową. Realizowane mają być też szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.
 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.
 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.
 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.
 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.
 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.
 Zakończenie szkolenia 2014.11.20. Zakończenie szkolenia 2014.11.20.