Wiadomości

60 lecie jednostki OSP Bełcząc gm. Czemierniki pow. Radzyński.

SAM 129828 września 2014 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 60 lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu, pow. Radzyński.

  Obchody rozpoczęły się uroczystym meldunkiem i przeglądem pododdziałów przeprowadzonym przez nadbryg. Marka Kowalskiego – Zastępcę Komendanta Głównego PSP. Następnie odbyła się msza święta polowa koncelebrowana przez kapelanów strażaków:
Ks. Romana Sawczuka – Kapelana Strażaków Diecezji Siedleckiej,
Ks. Jerzego Latawca – Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czemiernikach
Ks. Józefa Chorębałę – Seniora Parafii w Czemiernikach,
Ks. Henryka Ocha – Powiatowego Kapelana Strażaków
   Po mszy miał miejsce uroczysty apel. Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie, wręczenie i odznaczenie „Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa” nowego sztandaru jednostki. Odznaczono również medalami i odznaczeniami druhów jednostki OSP Bełcząc. W jubileuszu wzięli udział zaproszeni goście:
1.    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki,
2.    Z-ca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Marek Kowalski,
3.    Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
4.    Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Tadeusz Milewski,
5.    Starosta Radzyński – Lucjan Kotwica,
6.    Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim – st. kpt. Mirosław Walicki.
Obecnością swą uświetnili uroczystość również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.
    Jednostka OSP w Bełączącu została założona w 1954 r. przez sześciu strażaków na czele z druhem Henrykiem Sieńczak. Typ jednostki M-2. Ze sprzętu wówczas posiadali motopompę i kilka węży. Przechowywali go w dworskiej oborze. W czasie pożaru sprzęt dowożony był wozem zaprzężonym w 2 konie. Wraz z pojawieniem się ciągników, sprzęt wożono „ursusami”. W 1988 r. oddano do użytku remizę strażacką, a rok później jednostka otrzymała swój pierwszy samochód. Od tej pory jednostka została umundurowana, wyposażona. Obecnie jednostka dysponuje samochodem pożarniczym typu GBM 3/8 STAR 200.

tekst: KP PSP Radzyń Podlaski

zdjęcia: st.ogn. Dariusz Antoszak KW PSP Lublin

 60 lecie jednostki OSP Bełcząc.  60 lecie jednostki OSP Bełcząc.  60 lecie jednostki OSP Bełcząc.
 60 lecie jednostki OSP Bełcząc.  60 lecie jednostki OSP Bełcząc.  60 lecie jednostki OSP Bełcząc.
 60 lecie jednostki OSP Bełcząc.  60 lecie jednostki OSP Bełcząc.  60 lecie jednostki OSP Bełcząc.
 60 lecie jednostki OSP Bełcząc.