Wiadomości

Narada służbowa kadry kierowniczej PSP województwa lubelskiego.

IMG 4681W dniu 07 czerwca 2013 r. w sali Zarządzania Kryzysowego KW PSP w Lublinie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej PSP województwa.

 W naradzie udział wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Tadeusz Milewski, Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zbigniew Czępiński i bryg. Gustaw Włodarczyk, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego.
 
Podczas narady omówiono m.in. następujące tematy:
- dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg,
- realizacja projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- nowe przyjęcia do służby,
- urlop szkoleniowy – zmiana ustawy o PSP w tym zakresie,
- potrzeby sprzętowe i szkoleniowe dla Specjalistycznych Grup Ratowniczych,
- realizacja szkoleń uzupełniających strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w szkołach PSP, w tym organizacja na bazie ośrodków szkolenia KW PSP,
- szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – podsumowanie pierwszych 5 miesięcy realizacji szkoleń,
- nowelizacja systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
- realizacja projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 3.2,
- realizacja projektu: „Usprawnienie ratownictwa na drogach” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 8.1,
- realizacja programu termomodernizacji obiektów PSP w ramach programu NFOŚiGW,
- stan wyszkolenia członków OSP z wybranych pilotażowo jednostek OSP.
 
tekst i zdjęcia: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

IMG 4677IMG 4681IMG 46740IMG 46710