Wiadomości

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

P6092544W dniu 9 czerwca 2013 roku w miejscowości Chrzanów na terenie powiatu janowskiego odbyło się uroczyste przekazanie 9 samochodów ratowniczo gaśniczych zakupionych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w ramach programu zrealizowanego w ramach konsorcjum gmin powiatu janowskiego pn„ Ochrona naturalnych ekosystemów Lasów Janowskich „ dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 W uroczystym przekazaniu samochodów uczestniczyli :
- Marszalek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Hetman
- Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
st. bryg. Tadeusz Milewski
- Starosta Powiatu janowskiego Pan Jerzy Bielecki
- Wójtowie Gmin powiatu janowskiego
 
Nowe średnie samochody ratowniczo gaśnicze na podwoziu IVECO otrzymały
- OSP Andrzejów
- OSP Batorz
- OSP Chrzanów
- OSP Wólka Ratajska
- OSP Potok Wielki
Nowe lekkie samochody ratowniczo gaśnicze na podwoziu  FORD otrzymały:
- OSP Dzwola
- OSP Godziszów Drugi.
- OSP Modliborzyce
-OSP Wierzchowiska Pierwsze
 
tekst i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

P6092546P6092502P6092422