Wiadomości

Hrubieszów narada roczna

IMG 92987 lutego 2019 roku w KP PSP w Hrubieszowie odbyła sie narada posumowująca działalność komendy w 2018 roku oraz omówiono cele i kierunki służby na przyszłe lata.

W naradzie wzięli udzial strażacy i pracownicy komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. bryg. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Andrzej Odyniec - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Maryla Symczuk - Starosta Hrubieszowski, V-ce Burmistrz Hrubieszowa, Wójtowie i Sekretarze gmin z terenu powiatu, Jolanta Matejek - LHS, Mariusz Nagadowski - Nadleśnctwo Strzelce, Halina Zięba - ZEiR.

W czasie spotkania Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie kpt. Piotr Gronowicz oraz kierownicy komórek organizacyjnych przedstawili sprawozdanie z działalności oraz zamierzenia na przyszle lata.

W trakcie wysąpień st. bryg. Piotr Zmarz podziękował za dotychczasową pracę strażakow oraz poinformował jakie są możliwości realizacji planów tj. termomodernizacji obiektów komendy oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna Hrubieszów narada roczna
 Hrubieszów narada roczna   

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Hrubieszów