Wiadomości

Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka

331 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim przez  bryg. mgr inż. Piotra Ołówka.

W uroczystej zbiórce uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Grzegorz Alinowski, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski,  Burmistrzowie, Wójtowie i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie, komendanci powiatowi PSP województwa lubelskiego, kapelan powiatowy strażaków, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP  st. bryg. mgr inż. Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości. Po powitaniu zaproszonych gości zgodnie z ceremoniałem nastąpiło odczytanie decyzji o odwołaniu ze stanowiska komendanta powiatowego PSP, pożegnanie dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim bryg. mgr inż. Piotra Ołówka ze sztandarem i zdanie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim.

Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym  za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście którzy dziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu komendantowi oraz  życzyli pomyślności
w realizacji życiowych zamierzeń oraz wielu lat w dobrym zdrowiu.

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP powierzył od dnia 01 lutego 2019 r. pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim bryg. mgr inż. Dariuszowi Popkowi.

Opracowanie: kpt. Rafał Dobraczyński

  Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka   Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka   Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka
  Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka   Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka   Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka
  Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka   Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka   Pożegnanie ze służbą bryg. mgr inż. Piotra Ołówka

Zdjęcia: Agnieszka Ciekot "Wspólnota Opolska"