Wiadomości

Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

DSCF708719 grudnia 2018 roku na stoku narciarskim ,,Narciarski Raj” w Chrzanowie IV w zimowej scenerii odbyły się ćwiczenia dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu janowskiego. 

Scenariusz ćwiczeń zakładał awarię układu napędowego wyciągu narciarskiego, na którym uwiezionych zostało 60 narciarzy. W związku z niską temperaturą istniało bezpośrednie zagrożone utraty zdrowia lub życia. Obsługa wyciągu z powodu niewystarczających sił i środków do ewakuacji uwięzionych osób zaalarmowała PSP. Na miejsce udały się zastępy z JRG PSP z Janowa Lubelskiego oraz zastępy OSP z KSRG z terenu powiatu janowskiego. Dodatkowo zadysponowana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego z Lublina. Strażacy ewakuowali osoby uwięzione na wyciągu narciarskim przy pomocy drabin przenośnych oraz technikami linowymi.
Poszkodowanych przetransportowano do punktu medycznego, gdzie została im udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc.

W ćwiczeniach brało udział 17 strażaków  PSP oraz 82 strażaków OSP, 5 strażaków z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Lublina. Dodatkowo miejsce ćwiczeń zabezpieczał patrol Policji.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur i organizacji działań ratowniczych w zakresie współdziałania jednostek straży pożarnej, jak również innych służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego na obiekcie kolei linowej.

Na zakończenie dokonano omówienia i oceny założonych celów ćwiczeń.  Podsumowania ćwiczeń dokonał bryg. Zenon Pisiewicz  Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 

 Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
 Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
 Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
 Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
 Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
 Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Opracowanie i zdjecia: mł. bryg. Piotr Drzymała