Wiadomości

Ćwiczenia TARTAK 2018

1028 października 2018 roku na składzie opału firmy P.P.H.U. „VENUS” w miejscowości Gręzówka odbyły się ćwiczenia zgrywające pn. „TARTAK 2018” dla jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Ćwiczenia przeprowadzono celem doskonalenia współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami podczas gaszenia symulowanego pożaru. Ćwiczono elementy organizacji zaopatrzenia wodnego w przypadku gaszenia dużych pożarów w tym dowożenie wody na znaczne odległości, organizację łączności dowodzenia i współdziałania, organizację i funkcjonowanie sztabu akcji, udzielania poszkodowanym pomocy medycznej, organizacji objazdów i dojazdów do miejsca akcji.

W ćwiczeniach brały udział:
-    JRG KP PSP w Łukowie,
-    jednostki OSP z terenu gm. Łuków,
-    jednostki OSP wchodzące w skład Plutonu Ratowniczego OSP Łuków WOO LBO,
-    samochody kwatermistrzowskie (KP PSP Łuków),
-    samochody operacyjne (KP PSP Łuków),
-    Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ Łuków,
-    Policja.

Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 26 pojazdów ratowniczych oraz ponad 100 ratowników i osób funkcyjnych.
Pracy sztabu akcji przyglądał się st. bryg. Szczepan Goławski Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, sprawdzając proces wypracowywania decyzji, naliczania sił i środków oraz szeroko rozumianej organizacji pracy sztabu akcji.

Po zakończeniu ćwiczeń w punkcie przyjęcia sił i środków ratownicy z Jednostki OSP w Gręzówce i Jednostki OSP w Dąbiu przeprowadzili pokaz z ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego na wraku samochodu osobowego przygniecionego konarem drzewa.

Po zrealizowaniu założeń podsumowania i wstępnej oceny ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy st. bryg. Tomasz Majewski, dziękując wszystkim strażakom, służbom biorącym udział w ćwiczeniach za osiągnięcie zamiaru taktycznego, likwidację zagrożenia, pełne zaangażowanie sił i środków, za prawidłowo układającą się współpracę ze służbami z którymi na co dzień prowadzi działania straż pożarna.

Swoimi uwagami i sugestiami z przebiegu ćwiczeń podzielił się także, st. bryg. Szczepan Goławski podkreślając min., że takie ćwiczenia są niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego służb ratowniczo-gaśniczych.
Następnie głos zabrali Janusz Kozioł – Starosta Łukowski będący jednocześnie Prezesem Oddziału Zarządu Powiatowego OSP oraz Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, którzy nie szczędzili w swoich wypowiedziach słów o dobrym przygotowaniu jednostek straży pożarnych do gaszenia dużych pożarów w trudnych warunkach terenowych oraz poprawnej współpracy z innymi służbami.

Po zakończonych ćwiczeniach jednostkom OSP z terenu gm. Łuków rozdano sprzęt do ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego pozyskany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Następnie wszyscy uczestnicy spróbowali ciepłego bigosu oraz grochówki. 

Opracowanie: bryg. Paweł Wysokiński

 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018
 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018
 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018
 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018
 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018
 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018 Ćwiczenia TARTAK 2018
 Ćwiczenia TARTAK 2018   

zdjęcia: asp. sztab. Artur Chutny