Wiadomości

Szkolenie kierujących pojazdami uprzywilejowanymi PSP

IMG 1628Mając na względzie potrzebę doskonalenia strażaków z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami w ruchu drogowym Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizował i przeprowadził takie szkolenia dla strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa.

Szkolenie realizowano dwuetapowo w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszym etapie zajęć teoretycznych zostały przeprowadzone szkolenia obejmujące trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok obejmował – wymogi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi PSP, wypadki z udziałem pojazdów pożarniczych ich okoliczności i przyczyny. Drugi blok obejmował – przepisy ruchu drogowego. Trzeci blok obejmował – podstawy teorii ruchu pojazdu, technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych. Zajęcia szkoleniowe z tego zakresu były prowadzone z zastosowaniem metod podających i zrealizowane zostały w jednostkach ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego. Zajęcia szkoleniowe prowadzili obok funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie funkcjonariusze Policji jak też w porozumieniu z czterema Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego działającymi na terenie województwa lubelskiego inspektorzy z tych Ośrodków. Szkolenia te zrealizowano w kwietniu bieżącego roku i uczestniczyło w nich łącznie 745 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na przełomie września i października br. realizowano drugi etap tego szkolenia. Zajęcia miały na celu: po pierwsze – przygotowanie kierowcy do ekstremalnych sytuacji drogowych i bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom; po drugie – pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utratą panowania nad pojazdem. Były to głównie zajęcia praktyczne realizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie. Dotychczas ten etap szkolenia ukończyło 58 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Założono, że szkolenie obejmie wszystkich strażaków z jednostek organizacyjnych PSP w województwie lubelskim, którzy w zakresie obowiązków mają kierowanie pojazdami pożarniczymi uprzywilejowanymi w ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Opracowanie i foto: st. bryg. Sławomir Galiński