Wiadomości

Wizytacja obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego

DSCF3224W dniach 3 i 19 lipca 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim wspólnie przeprowadzili wizytacje połączone z prewencją społeczną obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie powiatu janowskiego.

Organizatorem obozów jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego Hufiec Puławski ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Podczas wizytacji:
•    Przeprowadzono zajęcia edukacyjne obejmujące sposób postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu - ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru
•    dokonano rozpoznania terenu obozu i sprawdzono wdrożone zasady bezpieczeństwa na obozie jak również ich znajomość przez uczestników obozu,
•    przeprowadzono szkolenie uczestników obozu  z prawidłowego, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
•    przeszkolono kadrę obozu z zakresu użytkowania radiotelefonów nasobnych w Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami i omówiono zasady łączności,
•    przekazano radiotelefon nasobny i sprawdzono działanie łączności pomiędzy komendantem obozu, a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim,
•    zweryfikowano warunki organizacji ewakuacji obozu poprzez – alarm obozu do miejsca zbiórki,
 
Ponadto funkcjonariusze KP PSP i KP Policji podczas wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym dróg dojazdowych dla ekip ratowniczych i miejsca bezpiecznego schronienia. 

 Wizytacje obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego  Wizytacje obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego  Wizytacje obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego
 Wizytacje obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego   

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski