Wiadomości

„Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad Jeziorem Czarnym

IMG 61652 lipca 2018 roku w ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo" oraz „Bezpieczne wakacje” strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Parczewie przeprowadzili spotkanie z uczestnikami obozu harcerskiego nad jez. Czarnym gm. Sosnowica.

Podczas spotkania rozpoznano teren obozu,  sprawdzono wdrożenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie, sprawdzono warunki i organizacje ewakuacji z terenu obozu, ponadto przekazano informację o nadaniu kanału KSH B 094 oraz poinstruowano harcerzy o zasadach prowadzenia korespondencji radiowej.
Szczególny nacisk położono na kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą,  omówiono postępowania na wypadek zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie obozu, także w kontekście burz i silnego wiatru - zjawisk szczególnie niebezpiecznych dla uczestników, którzy korzystają z aktywnego wypoczynku pod namiotami w terenie leśnym. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania specyfiki służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz wszelkich działań mających wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przekazano harcerzom opaski odblaskowe oraz instrukcję przeciwpożarową z numerami alarmowymi. W celu sprawdzenia poprawnej łączności telefonicznej połączono się z numerem alarmowym stanowiska kierowania KP PSP w Parczewie oraz poinstruowano jakie informacje należy przekazać w razie wystąpienia zagrożenia.

Statystyki wskazują, iż coraz częściej młodzi ludzie jako pierwsi informują służby ratownicze o wystąpieniu zagrożenia. Szkolenia realizowane przez strażaków w ramach ogólnopolskiej akcji MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo" są istotnym elementem budowy systemu bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie.

 „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym  „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym  „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym
 „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym  „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym  „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym
 „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym  „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym  „Bezpieczne wakacje” na obozie harcerskim nad jez. Czarnym

Tekst: mł. asp. Wojciech Denejko
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Parczewie