Wiadomości

Doskonalenie zawodowe strażaków kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

2018-04-09 ChełmMając na względzie potrzebę doskonalenia strażaków kierujących pojazdami uprzywilejowanymi z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami w ruchu drogowym ośrodek szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz czterema Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego działającymi na terenie województwa lubelskiego zorganizował cykl szkoleń z tego zakresu dla strażaków naszego województwa.


Tematyka szkolenia obejmowała trzy bloki tematyczne. W pierwszym przedstawiono obowiązujące wymogi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi PSP. Przeprowadzono również studium przypadku prezentując okoliczności i przyczyny wypadków z udziałem pojazdów pożarniczych. W drugim bloku tematycznym omawiano zachowanie kierujących w ruchu drogowym w aspekcie obowiązujących przepisów. W trzecim bloku tematycznym dokonano przybliżenia zagadnień związanych z teorią ruchu pojazdu. Omawiano również problematykę techniki i taktyki jazdy w warunkach specjalnych.
Zajęcia prowadzili specjaliści z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, funkcjonariusze pionu ruchu drogowego komend powiatowych i miejskich Policji oraz st. kpt. Janusz Baran specjalista do spraw bhp w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.
Zajęcia były realizowane od 6 kwietnia do 25 kwietnia 2018 r. w siedzibach wszystkich dwudziestu dziewięciu jednostek ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych i miejskich PSP naszego województwa.
W szkoleniach udział wzięło łącznie 1 059 strażaków. W tym 745 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 314 członków ochotniczych straży pożarnych.

 Doskonalenie zawodowe strażaków kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi  Doskonalenie zawodowe strażaków kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi  Doskonalenie zawodowe strażaków kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi
 Doskonalenie zawodowe strażaków kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi  Doskonalenie zawodowe strażaków kierujacych pojazdami uprzywilejowanymi  

Zdjęcia: st. sekc. Przemysław Watras KM PSP w Chełmie, archiwum KP PSP w Radzyniu Podlaskim