Wiadomości

Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim

DSC091475 czerwca 2018 r. na Zalewie Zemborzyckim i w jego okolicach odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Lublin 2018”, w których wzięły udział siły z 15 komend powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego, strażacy ochotnicy oraz inne służby i podmioty, jak: Policja, Straż Miejska, Państwowe Ratownictwo Medyczne, WOPR, Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządznia Kryzysowego UM Lublin oraz Nadleśnictwo Świdnik.

 

Głównym ich celem było sprawdzenie przygotowania sił i środków komend powiatowych i miejskich PSP oraz kompanii odwodu operacyjnego do działań przeciwpowodziowych, ale w trakcie ćwiczeń symulowano także szereg innego rodzaju zdarzeń, wymagających zaangażowania m.in. grup ratownictwa specjalistycznego. Tło operacyjne stanowiło 8 epizodów:

1. Awaria tamy na Zalewie Zemborzyckim podczas długotrwałych opadów deszczu i podniesienie się poziomu zbiornika do niebezpiecznego poziomu.
2. Wypadek pracownika na tamie i jego utknięcie na konstrukcji.
3. Pożar lasu na terenie Leśnictwa Zemborzyce.
4. Wybuch butli z gazem i pożar na wyspie – 13 osób wymagających udzielenia pomocy medycznej i ewakuacji.
5. Awarie pompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezpominajki grożące zalaniem okolicznych domów.
6. Wywrócenie się kilku kajaków i łodzi na skutek gwałtownych porywów wiatru.
7. Poszukiwania podwodne osoby, który zatonęła po przewróceniu się kajaka.
8. Udzielanie pomocy osobom mieszkającym na terenie zalewowym.

W realizację złożeń do ćwiczeń zaangażowane były siły dwóch kompanii specjalnych: „Woda” i „Zalew”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Lublin 2” oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodnego „Lublin 4 - Biłgoraj”. Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia m.in.: współdziałania między służbami, pracy sztabu, możliwości przemieszczania znacznych sił i środków oraz przygotowania zaplecza logistycznego podczas prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Lublina oraz przedstawiciel mediów, którzy obserwowali poczynania strażaków podczas trwających cały dzień ćwiczeń.

Tekst:
bryg. Michał Badach KW PSP w Lublinie

Zdjęcia:
bryg. Michał Badach KW PSP w Lublinie
bryg. Krzysztof Morawski KP PSP w Puławach

 Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim
 Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim
 Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim
 Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim
 Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim  Ćwiczenia na Zalewie Zemborzyckim