Wiadomości

Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.

tn DSC 516623 maja 2018 roku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Świdniku.

Obchody rozpoczęto o godzinie 11:00 mszą świętą w intencji strażaków, odprawioną w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku, przez kapelana Powiatowy świdnickich strażaków, ks. kan. Leszka Surmę.

Następnie o godzinie 13:00 na placu przed budynkiem tutejszej komendy dowódca uroczystości, mł. bryg. Piotr Łowicki, złożył meldunek Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu, rozpoczynając apel.

Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk, przywitał zaproszonych gości. W uroczystym apelu udział wzięli miedzy innymi:
- Pan Radosław Brzózka, Rzecznik Prasowy Wojewody Lubelskiego,
- Pan ks. kan. Leszek Surma – Kapelan strażaków Powiatu Świdnickiego,
- Dariusz Kołodziejczyk, Starosta Powiatu Świdnickiego, z członkami Zarządu,
- Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin naszego powiatu,
- przedstawiciele służb, inspekcji i urzędów z terenu powiatu,
- bryg. w st. spocz. Henryk Skoczylas – Prezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku oraz byli funkcjonariusze tutejszej komendy,
- poczty sztandarowe jednostek ochotniczych strazy pożarnych z terenu powiatu.
- komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych.

Po przywitaniu gości i przemówieniu Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia.

Minister Spraw wewnętrznych i Administracji nadał „Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
- mł. bryg. Pawłowi Belniakowi,
- starszy ogniomistrz Sławomirze Skrętkowicz.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z 19 kwietnia 2018 r. nadał:
stopień starszego kapitana:
- kpt. Rafałowi Tomusiakowi,
stopień kapitana
- mł. kpt. Dariuszowi Sewerynowi.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z 16 kwietnia 2018 r. nadał:
stopień starszego aspiranta:
- asp. Karolowi Kowalskiemu,
- asp. Janowi Stachyrze,
- asp. Markowi Mołdochowi,
stopień aspiranta
- mł. asp. Łukaszowi Kuśpitowi.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rozkazem personalnym z 16 kwietnia 2018 r. nadał:
stopień starszego ogniomistrza:
- ogn. Dariuszowi Zielińskiemu,
- ogn. Wojciechowi Zającowi,
stopień młodszego ogniomistrza:
- st. sekc. Przemysławowi Góralskiemu,
- st. sekc. Adamowi Grzegorczykowi,
- st. sekc. Pawłowi Kurzępie,
- st. sekc. Pawłowi Sieczkarzowi,
stopień starszego sekcyjnego:
- sekc. Michałowi Dadejowi,
- sekc. Pawłowi Karwackiemu,
- sekc. Michałowi Kołodziejczykowi.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przyznał wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych:
- mł. kpt. Markowi Lasocie,
- asp. Jackowi Pawelcowi.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku wyróżnił nagrodami pieniężnymi za szczególne osiągnięcia w służbie:
- st. kpt. Pawła Dańko,
- mł. asp. Pawła Kochalskiego,
- st. ogn. Wojciecha Zająca,
- ogn. Krzysztofa Sidora,
- mł. ogn. Tomasza Łazukę.

W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP nadał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza bryg. Sławomirowi Kowalczykowi.

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie odznaczeni zostali medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
medalem złotym:
- asp. sztab. Arkadiusz Rycaj,
medalem srebrnym:
- st. kpt. Paweł Dańko,
- kpt. Przemysław Bondos,
- asp. Andrzej Pyz,
medalem brązowym:
- st. sekc. Marcin Adamczyk,
- Pan Jan Nowicki – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Uroczystość była również dobrą okazją, aby wręczyć odznaczenie Burmistrza Świdnika „Amicus Civitatis”
- Panu st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu – Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP,
- Panu bryg. Sławomirowi Kowalczykowi – Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku.

– Bardzo się cieszę, że mam taką grupę dobrze wyszkolonych, młodych strażaków. Przede wszystkim strażak musi mieć pasję i w mojej komendzie nie brakuje ludzi z pasją. Ta praca daje dużo satysfakcji, ale również motywuje. Jestem dumny z moich strażaków, którym nigdy nie brakuje zapału do wykonywania tego niełatwego zawodu- powiedział Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Świdniku złożył najserdeczniejsze życzenia funkcjonariuszom i druhom z okazji święta.

 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.
 Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. Dzień Strażaka 2018 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.  

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Paweł Dańko KP PSP Świdnik.