Wiadomości

Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.

IMG 851922 maja 2018 roku na terenie powiatu zamojskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze.


W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki PSP z województwa lubelskiego, powiaty: zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, nadleśnictwo Zwierzyniec, Policja, Pogotowie ratunkowe, Ochotnicze Straże Pożarne powiatu zamojskiego.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przyfgotowania sił i środków krajowego systemu rotowniczo-gaśniczego do działań długotrwałych podczas pożaru lasu na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec z wykorzystaniem Plutonu Ratowniczego WOO OSP Zamość przy współpracy z sąsiednimi powiatami.

W ramach ćwiczeń sprawdzano m.in.:
- funkcjonowanie służb dyżurnych stanowisk kierowania w zakresie sysponowania sił i środków KSRG
- praktyczne doskonalenie przemieszczania znacznych sił i środków oraz organizacji punktu przyjęcia sił i środków
- systemy alarmowania
- umiejętność korzystania z map leśnych, wizualizowania miejsc prowadzonych działań oraz dokonywania rozpoznania terenów leśnych
- doskonalenie technik i metod organizacji działań ratowniczych oraz zarządzania dużymi związkami taktycznymi, w tym taktyki gaszenia lasu, dostarczania wody na odległości z wykorzystaniem różnic terenu, pobór wody zerenów trudno dostępnych
- sprawdzenie możliwości budowy punktu czerpania wody z użyciem zbiornika/zbiorników brezentowych oraz magistrali zasilającej na potrzeby dostarczania wody do celów gaśniczych
- umiejętności praktycznego przygotowania zaplecza logistycznego
- umiejętności współpracy z mediami

Ćwiczenia nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski, który na zakończenie podsumował ćwiczenia i podziękował wszystkim uczestnikom, służbom i instytucjom za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń.

 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018. Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.
 Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze Zamość 2018.   

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.