Wiadomości

Podpisanie porozumienia o współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Odziału w Lublinie.

IMG 784213 marca 2018 roku podpisano w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie porozumienie o współpracy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w woj. lubelskim oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odziału w Lublinie w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz bezpieczeństwa na drogach krajowych woj. lubelskiego.

 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. Grzegorzem Alinowskim a Dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Mirosławem Czechem.

Porozumienie o współpracy ma na celu poprawę:

- stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych województwa lubelskiego;

- sytemu przepływu informacji na temat zagrożeń;

- współdziałania podczas zdarzeń drogowych.

Podpisane porozumienie jest konsekwencją porozumienia zawartego 15 grudnia 2017 roku, pomiędzy dyrektorem generalnym GDDKiA, a komendantem głównym PSP,  o współdziałaniu obu służb.

Porozumienie

 Porozumienie o współpracy z GDDKiA  Porozumienie o współpracy z GDDKiA  Porozumienie o współpracy z GDDKiA
 Porozumienie o współpracy z GDDKiA  Porozumienie o współpracy z GDDKiA  Porozumienie o współpracy z GDDKiA

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie.