Wiadomości

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Gręzówka. Ślubowanie i pasowanie na strażaków, członków MDP.

2011 lutego 2018 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce.

Wśród zaproszonych gości byli min. st. bryg. Szczepan Goławski - zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, st. bryg. Tomasz Majewski - komendant powiatowy PSP w Łukowie, Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków, Tadeusz Federczyk – Przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Szczygieł - zastępca Wójta Gminy Łuków, dh Jan Strzyżewski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Janusz Przeździak - Komendant Gminny.

Zebranych powitał Prezes jednostki dh Janusz Kozioł jednocześnie przedstawiając sprawozdania z działalności jednostki w 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gręzówce jest jednostką będącą w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Do systemu została włączona w 2016 r. i jest drugą jednostką w ksrg w gminie Łuków wraz z jednostką OSP Dąbie. Do zdarzeń wyjeżdżała 21 razy. Na terenie gminy Łuków doszło w roku poprzednim do dwóch szczególnych zdarzeń, dwóch wypadków, jeden z udziałem dwóch samochodów Busa i sam.osobowego (wypadek masowy , poszkodowanych 16 osób) oraz wypadek na trasie kolejowej Warszawa-Lublin (zderzenie pociągu osobowego z samochodem ciężarowym ). Pociągiem podróżowało 120 osób.

 Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski omówił główne zadania realizowane przez komendę w 2017 roku. Omówił rozdział dotacji dla jednostek OSP w roku poprzednim, nakreślił cele i zadania stojące przed PSP i OSP w roku 2018 i podziękował wszystkim za współpracę.

Komendant Wojewódzki, dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2018.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego.

Po naradzie Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Szczepan Goławski zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt jednostki OSP Gręzówka.

W dalszej części spotkania zaplanowano uroczystość ślubowania i pasowania na strażaków członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie najmłodszych strażaków.20 młodych strażaków z OSP Gręzówka złożyło uroczyste ślubowanie i zostało przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie dh Janusza Kozioła pasowanych na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Gręzówce. Młodzi strażacy otrzymali pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe prezenty.Po wyprowadzeniu pododdziału MDP z sali przez dowódcę uroczystości dh Pawła Luchta, gościnni strażacy z OSP w Gręzówce zaprosili wszystkich na pizzę i gorący poczęstunek.

 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.
 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.
 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.
 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.
 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.
 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP. Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.
 Walne zebranie OSP Gręzówka, ślubowanie MDP.   

Opracowanie: st. bryg. Tomasz Majewski

Zdjęcia: dzięki uprzejmośći dh Zbyszka Woźniaka OSP Gręzówka.