Wiadomości

Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.

118 grudnia 2017 r. w restauracji Stara Łaźnia w Lubartowie odbyło się strażackie spotkanie opłatkowe, w którym udział wzięli strażacy służby czynnej, emeryci i sympatycy pożarnictwa, a także Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Wśród zaproszonych gości na uroczystość przybyli m. in. Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, Z – ca Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie kom. Norbert Romanek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w KPP w Lubartowie nadkom. Marek Bocian, Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Lubartów Paweł Cieślak oraz Kapelan Strażaków Powiatu Lubartowskiego ks. kanonik Stanisław Rząsa. Emerytów pożarnictwa reprezentował Prezes Koła Adam Maluga.

Przybyłych na spotkanie powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie mł. bryg. Tomasz Podkański życząc wszystkim głębokiej satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, zdrowia, wszelkiej pomyślności i chrześcijańskiej nadziei.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach życzyli nam zarówno szczęścia osobistego, rodzinnego, jak i tego bardzo potrzebnego w strażackiej służbie społeczeństwu. Podczas spotkania odczytano fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Uroczystość była okazją do złożenia wzajemnych życzeń świąteczno - noworocznych oraz tradycyjnego przełamania się opłatkiem. Oprawę wigilijną uroczystości uświetnił koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Lubartowie pod przewodnictwem jej kapelmistrza Andrzeja Zaręby.

 Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.  Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.  Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.
 Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.  Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.  Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.
 Spotkanie opłatkowe lubartowskich strażaków.   

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Przysiadły KP PSP Lubartów.