Wiadomości

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.

SAM 26031W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyły się uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.

 

 

 

Powitano serdecznie następujacych gości:

- Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej -Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie – druha Jana Łopatę
- Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – członka Poselskiego Zespołu Strażaków – Pana Jacka Czerniaka
- Zastępcę Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Panią minister Bożenę Żelazowską
- Wicewojewodę Lubelskiego - Wiceprezesa Zarządu Głównego i jednocześnie Prezesa
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie – druha Mariana Starownika
- Marszałka Województwa Lubelskiego -  Pana Krzysztofa Hetmana
- Prorektora – Zastępcę Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jednocześnie członka Zarządu OSP Bełżyce - druha starszego brygadiera Stanisława Sulentę, reprezentującego również Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
- Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Zbigniewa Czępińskiego
- Dyrektora Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie - starszego brygadiera w stanie spoczynku Tadeusza Szyszko
- Przewodniczącego Rady Powiatu Lubelskiego - druha Sławomira Zygo wraz z radnymi rady powiatu lubelskiego Panem Grzegorzem Widelskim i Panem Markiem Peciakiem
- Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego pan Krzysztof Gajo
- Szczególnych gości druhów ojców i braci Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie wraz ze sztandarem- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach - Pana Andrzeja Chemperka wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Anną Dąbrowską i Tadeuszem Wasilewskim oraz przybyłymi Radnymi.
- Burmistrza Bełżyc i jednocześnie – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – druha Ryszard Górę wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Marcinem Olszakiem
- Wojewódzkiego kapelana strażaków Państwowej Straży Pożarnej - młodszego brygadiera ksiądza Mirosława Ładniaka
- Sołtysa Sołectwa Bełżyce-Centrum fundatora sztandaru druha Ryszarda Figurę wraz z przybyłymi radnymi rady sołeckiej.
- Byłego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Bełżycach – pułkownika pożarnictwa w stanie spoczynku - Wacława Stachyrę
- Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – starszego brygadiera Witolda Zborowskiego
- Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim – młodszego brygadiera Kazimierza Pruszkowskiego
- Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach – młodszego brygadiera Zbigniewa Kotłowskiego wraz z jego zastępcą młodszym kapitanem Dariuszem Pruszkowskim
- Przedstawicieli Oddziału Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie w osobach:
- starszy brygadier w stanie spoczynku Mieczysław Piejak,
- starszy brygadier w stanie spoczynku Mieczysław Dziura
- Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bełżyce – młodszego brygadiera Sławomira Bajana
- Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach – nadkomisarz Dolores Mendziń – Opryńską
Wszystkich przybyłych według stanowisk i tytułów i godności
Strażacy seniorzy w osobach:
      Henryk Sulenta, Brewczak Józef, Mazurkiewicz Wiesław,  Albiński Józef, Winiarski Władysław, Eugeniusz Wójtowicz, Kuliński Józef, Kuliński Stanisław, Tarczyński Józef, Celej Stanisław, Chmielewski Stanisław
- Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps, „Zapora” w Bełżycach – Pana Stanisława Wójtowicza
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bełżyce:- Babin, Jaroszewice, Chmielnik Kolonia, Matczyn–Wojcieszyn, Podole, Wierzchowiska Stare, Wronów, Wymysłówka, Wzgórze, Zalesie, Zagórze
- Byłego Burmistrza Bełżyc – Pan Bogdana Czuryszkiewicza
- Byłego Naczelnika Miasta i Gminy Bełżyce – Pana Bogdana Abramowicza
- Dyrektor I Oddziału Banku Pekao SA w Bełżycach – Pani Wiesława Długosz
- Kierownik Filii Bełżyce - Banku Spółdzielczego w Nałęczowie – Pan Krzysztof Chołody
- Kierownik Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach – Pan Józef Kasprzak
- Honorowego Prezesa Towarzystwa Regionalnego Bełżyc – Pani Maria Gruner wraz kombatantem II wojny światowej – Panem Zbigniewem Gruner
- Byłego Prezesa Towarzystwa Regionalnego Bełżyc – Pan Antoniego Kamińskiego  i obecnego Prezesa Pana Mareka Szwajgier
Wójt Gminy Borzechów – Pan Zenon Madzelan
Wójt Gminy Wojciechów – Pan Jan Czyżewski
Wójt Gminy Niedrzwica Duża – Pan Adam Kuna
Wójt Gminy Konopnica – Pan Mirosław Żydek
 
tekst/zdjęcia OSP Bełżyce

SAM 25901SAM 26281SAM 26761SAM 27651