Wiadomości

Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego w Kazimierzu Dolnym.

DSC 0595W dniach 7-8 listopada w Kazimierzu Dolnym odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Naradzie przewodniczył Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Podczas 2 dni narady komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego przedstawili informacje z realizacji zadań bieżących oraz zrealizowanych w 2017 roku a kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie referowali pracę nadzorowanych przez siebie wydziałów.

Omówiono następujące zagadnienia:
1. Omówienie przebiegu i wniosków z Krajowych Ćwiczeń Ratowniczych Lasy Janowskie 2017, ćwiczeń przeciwpowodziowych, leśnych, podawania wody na duże odległości.
2. Analiza zdarzenia katastrofa budowlana przy ul. Lubartowskiej 45 w Lublinie.
3. Realizacja rocznych planów inspekcji, ćwiczeń, analiz działań ratowniczych, udziału kierownictwa w działaniach.
4. Wzmocnienie potencjału osobowego i sprzętowego SGRChem-Eko w związku ze zmianami w ustawie o ochronie ppoż., prawo Atomowe, rozporządzenie o KSRG.
5. Realizacja doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych PSP wg. aktualnych wymogów.
6. Organizacja szkoleń dla członków OSP w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. lubelskiego.
7. Korespondencja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym.
8. Kontrola w jednostkach organizacyjnych PSP w świetle obowiązujących przepisów.
9. Realizacja planu wydatków do końca roku 2017 roku w komendach powiatowych i miejskich (ustawa budżetowa oraz środki pochodzące z rezerw celowych budżetu państwa)
10. Realizacja wydatków w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020"
11. Projekt budżetu państwa na rok 2018
12. Okresowe i kontrolne badania lekarskie, a czas służby.
13. Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP w Lublinie

 Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.
 Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.
 Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.
 Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.  

zdjęcia: KP PSP w Puławach